OSP Górki Wielkie Ochotnicza Straż Pożarna Górki Wielkie


   Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Wielkiech jest jednostką ochrony przeciw pożarowej ,która została założona w 1926r. z inicjatywy kilku mieszkańców wsi. Już od początku działalności naszej jednostki głównym celem było ratowanie życia ludzkiego, zdrowia i mienia przed pożarami oraz innymi klęskami żywiołowymi. Od kilku lat OSP należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jako jedna z trzech ochotniczych straży pożarnych z gminy Brenna. Obecnie nasza jednostka dysponuje trzema pojazdami bojowymi takimi jak: GBA Star 266, GBA Magirus 170d11 oraz lekkim samochodem marki Ford Transit.
   Przy naszej jednostce działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza składająca się w głównej mierze z chłopców. MDP prowadzi wiele zajęć mających na celu przygotowanie ich do późniejszej pracy na rzecz OSP. Również przy naszej jednostce działa orkiestra dęta ,która uświetnia swoją obecnością wiele uroczystości strażackich,państwowych czy kościelnych.
    Siłę naszej jednostki stanowią ludzie,którzy z hasłem "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek" gotowi są oddać swoje życie w zwalczaniu żywiołu.

Najcześciej czytane na naszej stronie