OSP Górki Wielkie Ochotnicza Straż Pożarna Górki Wielkie

Zarząd

Zarząd OSP Górki Wielkie:

Prezes: dh Ryszard Główczak

Naczelnik/Z-ca Prezesa: dh Henryk Rudzicki

Z-ca Naczelnika: dh Michał Krótki

Gospodarz: dh Jerzy Strach

Sekretarz: dh Franciszek Hliśnikowski

Skarbnik: dh Mariusz Majdański

Członek zarządu: dh Paweł Krótki

Członek zarządu: dh Marcin Główczak

Członek zarządu: dh Mateusz Rakus

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: dh Krzysztof Staś

Sekretarz: dh Wojciech Kłósko

Członek: dh Wojciech Tolasz